Terms and Conditions
Ordering Online
Programs and Services
Privacy Policy
Product Information
My Profile
Shopping Online
5reasons
Top Inquiries
Employment
Shipping Information
Returns
Security
Contact Information
Contact Information
Terms and Conditions
animal_testing

Terms & Conditions

ינואר 2014

1. 
הוראות כלליות
a. תניות ותנאי המכירה שלהלן ("תנאי המכירה") חלים על מכירת מוצרים באמצעות אתר האינטרנט www.maccosmetics.co.il ("האתר"). לתשומת לבך, תכני אתר זה לא ייחשבו ל"הצעה" בלתי הדירה למכירת המוצרים. הזמנה של לקוח תיחשב להצעה, וקיבול ההצעה האמורה יבוצע בידי ספק (כהגדרתו להלן) המוסר את המוצרים.  

b. על מנת להיות כשירים לרכוש את המוצרים באתר האינטרנט, על הלקוחות: (א) להיות בגיל 18 שנים לפחות, או, אם הם קטינים, להיות מוסמכים כיאות בידי נציגם החוקי; (ב) להיות צרכנים, דהיינו, כאנשים בשר ודם הפועלים למטרות שאינן נוגעות למסחר, לעסק, למלאכה ולעיסוק שלהם; (ג) להירשם באתר האינטרנט; (ד) להיות בעלי כתובת דוא"ל; ו- (ה) להחזיק בכרטיס חיוב תקף של אחד ממנפיקי כרטיסי החיוב הנזכרים באתר זה.

c. חוזה זה נערך בשפה העברית, ויחול עליו החוק הישראלי.

d. נא עייני בתנאי מכירה אלה בתשומת לב בטרם ביצוע כל רכישה. המשך שימוש על ידיך באתר זה ייחשב להסכמה לתנאי מכירה אלה. אם אינך מסכימה להוראה כלשהי מהוראות החוזה, אנא צאי מהאתר. הספק (כהגדרתו להלן) שומר על כל הזכויות לתקן, להתאים, להחליף ו/או לשנות את תכני אתר אינטרנט זה בכל עת, וכל תיקון, התאמה, החלפה ו/או שינוי כאמור יהיו שרירים ותקפים בתאריך פרסומם באתר זה.

e. ניתן לבצע הזמנות באתר בכל עת. שירות ומשלוח ניתנים בשעות העסקים הרגילות.

f. השימוש באתר זה ובתכניו הוא על בסיס "כמות שהוא" (As Is). איננו מבטיחים שכל התכנים מעודכנים בכל עת. דבר מהאמור באתר לא ייחשב להמלצה לשימוש בכל מוצר.

g. אנו עשויים להפסיק את הפעילות באתר זה בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.


2. זיהוי הספק
a. הספק הוא אלקליל בע"מ, חברה ישראלית, שמשרדיה שוכנים ברחוב הנחושת 4, תל אביב, ישראל; מספר ח.פ. 513092825. 

3. מוצרים
a. מידע על אודות מוצרים זמין באתר האינטרנט.  

b. אנו נוקטים זהירות סבירה על מנת לוודא שכל הפרטים, התיאורים, ותמונות המוצרים המופיעים באתר האינטרנט נכונים במועד שבו המידע הרלוונטי הוזן למערכת; אולם, בכפוף לחוק החל, איננו מתחייבים לכך שפרטים, תיאורים, ותמונות כאמור של מוצרים הם מדויקים, מלאים, מהימנים, עדכניים או חפים משגיאות. 

c. המוצרים המתוארים באתר האינטרנט, וכל דוגמיות שלהם שאנו עשויים לספק ללקוח, מיועדים לשימוש אישי בלבד. לקוחות אינם רשאים למכור או למכור שנית כל מוצר ממוצרים אלה, או דוגמיות שלו. אנו שומרים על הזכות, עם מתן או ללא מתן הודעה, לבטל או להפחית כמות של כל מוצרים או דוגמיות שיסופקו ללקוח, אשר לשיקול דעתנו הבלעדי, עלולה להביא להפרה של תנאים ותניות אלה.

d. למידע בנוגע לאלרגנים במוצרים, נא עיין בתווית ובמידע המסופק עם כל מוצר לפני השימוש. 

e. איננו מתחייבים למגוון מוצרים מכל מין או סוג. איננו מתחייבים לכך שכל המוצרים המפורסמים באתר זה קיימים בפועל במלאי בכל עת. אנו רשאים לגוון את המוצרים שבנמצא לפי שיקול דעתנו הבלעדי. מוצרים מוצגים באתר למטרות המחשה בלבד. 

f. כל המוצרים, המחירים ותנאי המשלוח נתונים לשינוי בידינו לפי שיקול דעתנו.


4. מחירים
a. כל המחירים המצוינים עבור מוצרים הזמינים באמצעות אתר האינטרנט כוללים מע"מ בשיעורים הנוכחיים, ונקובים בשקלים ישראליים חדשים (ש"ח). דמי משלוח ייווספו למחיר המוצרים ומצוינים בנפרד בטופס ההזמנה. למידע נוסף, אנא היכנסי גם לחלק הנוגע למשלוחים באתר. 

b. אנו מוודאים באופן קבוע שכל המחירים המוצגים באתר נכונים, אולם, איננו יכולים לערוב להיעדרן של שגיאות. במקרה שמתגלה שגיאה ברורה בתמחור מוצר, נציע ללקוחה את האפשרות לרכוש את המוצר במחיר הנכון, או לבטל את ההזמנה.

c. מחירים המוצגים באתר אינם בהכרח שווים למחירי המוצרים במקום אחר (לרבות, ומבלי למצות, ספקים וחנויות שלנו). בכל מקרה, המחירים באתר יכריעו לגבי כל רכישה המבוצעת דרך האתר.

d. אנו עשויים להציע באתר מדי פעם מתנות מיוחדות לגבי מוצרים מסוימים. מתנות מיוחדות כאמור יחולו אך ורק על אותם מוצרים מסוימים במועד כאמור וברכישה דרך האתר בלבד. מתנות מיוחדות כאמור לא יחולו על החנויות שלנו או על נקודות מכירה של שותפים קמעונאים, ובאותו אופן, לא יחולו מתנות מיוחדות המוצעות בחנויות שלנו או בנקודות מכירה של שותפים קמעונאים על רכישה המבוצעת באתר.  


5. ביצוע הזמנה 
a. סדרת הוראות באתר תדריך את הלקוחה בתהליך ביצוע ההזמנה.

b. בטרם ביצוע הזמנה תידרשי למסור מידע מסוים, לרבות שמך המלא, ,מספר תעודת זהות כתובת למשלוח, כתובת לחיוב, מספר טלפון ומידע על התשלום. איננו יכולים להיות אחראים לכל אובדן או נזק עקב שגיאה או חוסר דיוק במידע שלך.

c. על מנת לבצע הזמנה, על הלקוחה להקליד את כמות המוצרים שהיא מעוניינת לרכוש (עד ארבעה (4) מכל מוצר יחיד), עם רכישה מרבית של 3,500 שקלים ישראליים חדשים לכל לקוחה. לתשומת לבך, האספקה והמשלוח כפופים לזמינות הפריטים המסוימים במלאי.

d. הלקוחה חייבת ללחוץ "הוסף לסל" על מנת לשים את המוצר שבחרה בכמות הרצויה בסל הקניות. בכל זמן במהלך הקנייה באפשרותה של הלקוחה לבחון את המוצרים שבסל הקניות באמצעות לחיצה על "מעבר לתשלום" בכל דף. באפשרות הלקוחה לשמור את המוצר כמועדף (אבל אנא שימי לב שהדבר אינו מבטיח זמינות של המוצר האמור), באמצעות לחיצה על "העבר למועדפים" מתחת לשם המוצר. אז, יועבר המוצר לחלק המועדפים של הלקוחה ב-"החשבון שלי". לצורך גישה למועדפים של הלקוחה מכל מחשב, על הלקוחה להירשם או להיכנס באמצעות החשבון שלה. 

e. על הלקוחה לעקוב אחר ההוראות שעל המסך על מנת להמשיך בתהליך ביצוע התשלום. ללקוחה יש תמיד אפשרות לתקן שגיאות כלשהן בנתונים שהזינה, לשנות את תכולת סל הקניות באמצעות הוספה או גריעה של מוצר אחד או יותר מסל הקניות שלה, או לבטל את כל ההזמנה במהלך ביצוע התשלום לפני שהיא שולחת את הזמנתה. באמצעות ביצוע הזמנה, הלקוחה מאשרת ומצהירה שקראה את כל ההוראות שניתנו תוך כדי תהליך ביצוע התשלום, ושהיא מקבלת באופן מלא תנאים ותניות אלה. הלקוחה מבצעת את בקשת ההזמנה למוצרים דרך אתר האינטרנט באמצעות לחיצה על לחצן "שלם" בסיום תהליך ההזמנה. 

f. לאחר ביצוע ההזמנה, הלקוחה תקבל דוא"ל המאשר את קבלת ההזמנה. הדוא"ל המאשר את קבלת ההזמנה כולל סיכום של התנאים והתניות, מידע על מאפיינים מהותיים של המוצרים שנרכשו, סימון מפורט של המחיר ואמצעי התשלום, מידע על דמי משלוח, מידע על התנאים והשיטות למימוש הזכות לביטול, הכתובת שאליה ניתן להפנות תלונות, מידע על שירותי תמיכה ועל האחריות המסחרית הקיימת.

g. אם לא מתקבל אישור הזמנה תוך 24 שעות לאחר ביצועה, באפשרות הלקוחה ליצור עמנו קשר ב- maconlinesupport@il.estee.com לעזרה.

h. אם יש ללקוחה כל שאלות או חששות בזמן ביצוע הזמנה או אם היא מעוניינת לשאול על הזמנה שביצעה קודם לכן, באפשרותה ליצור עמנו קשר במספר 1-800-200-350 או באמצעות הדוא"ל בכתובת הבאה: maconlinesupport@il.estee.com לשירות מהיר ויעיל, אנא צייני את מספר ההזמנה בכל פנייה לשירות הלקוחות. 


6. שירות אריזת מתנה
a. נשמח לספק אריזת מתנה להזמנתך, שירות אריזת המתנה ניתן ללא עלות נוספת 

b. אם הלקוחה מעוניינת שיארזו את הזמנתה כמתנה, עליה פשוט ללחוץ על אפשרות "אריזת מתנה" במהלך "ביצוע תשלום". 

c. במקרה שבקשת הזמנה ל"אריזת מתנה" כוללת יותר ממוצר אחד, ניצור אריזת מתנה אחת לכולם.


7. קודי הצעה
a. קודי קופון מסוימים חלים אוטומטית על הרכישה של הלקוחה. במקרים אחרים, על מנת לממש קוד קופון, על הלקוחה להזין את הקוד שלה בתיבת "קוד קופון" במהלך תהליך ביצוע התשלום באתר.  יש להקליד את קוד הקופון בדיוק כפי שמופיע עם אבחנה בין אותיות גדולות לקטנות.

b. כשקוד הקופון נקלט, הקופון יוצג ב"הזמנה שלי".

c. מותר להשתמש בקוד קופון אחד לכל הזמנה. 


8. אפשרויות תשלום
a. לקוחות יכולים לשלם עבור המוצרים באמצעות כרטיס חיוב הנושא את שמם בלבד, התקף בישראל. כרטיסי החיוב הבאים מכובדים לצורך ביצוע תשלומים:

i. ויזה
ii. מאסטרכארד
iii. אמריקן אקספרס
iv. לאומי קארד
v. ישראכרט
vi. דיינרס

b. איננו מכבדים כרטיסי חיוב עם כתובות לחיוב מחוץ לישראל.

c. איננו מכבדים המחאות, מזומן, אשראי, שוברים, קופונים ו/או כל צורה אחרת של מטבע, תשלום או תמורה.

d. לקוחות לא יחויבו בגין מוצר כלשהו עד שיישלח.

e. למען בטיחות הלקוחה, שם הלקוחה לחיוב והכתובת חייבים להיות תואמים לאלה של כרטיס החיוב המשמש לתשלום. בזמן ביצוע הזמנה, הלקוחה מצהירה שכל המידע הנמסר הוא נכון ומלא. אנו שומרים על זכותנו לבטל כל הזמנה שאינה עומדת בקריטריונים אלה.

f. כל מחזיקי כרטיסי החיוב נתונים לבדיקות אימות והרשאה בידי מנפיק כרטיס החיוב. אם מנפיק הכרטיס שבאמצעותו שילמה לקוחה מסרב להתיר, או אינו מתיר ביצוע תשלום לנו, מכל סיבה, בין מראש ובין לאחר תשלום, אנו לא נישא באחריות לכל עיכוב או אי-מסירה.


9. בירורים לגבי הזמנה
a. לקוחות בעלי חשבון יכולים לבדוק את מצב הזמנותיהם האחרונות באמצעות ביקור בדף מצב ההזמנה באזור החשבון שלי. זו הדרך הקלה והמהירה ביותר לקבל את המידע העדכני ביותר בנוגע להזמנותיהם של לקוחות.

b. כאשר הלקוחה לוחצת על עמוד מצב ההזמנה, היא תונחה להיכנס באמצעות כתובת הדוא"ל שלה, והסיסמה. עמוד סיכום הזמנה יספק ללקוחה מידע מפורט על הזמנתה הנוכחית ועל הזמנותיה הקודמות. לאחר משלוח הזמנה, יוצג מספר המעקב הרלוונטי, אם קיים. לקוחות יכולים לעקוב אחר מצב משלוח ההזמנה באמצעות חברת השליחויות שלנו על ידי לחיצה על "נשלח" מתחת לכותרת מצב ההזמנה. יתכן שלחברות שליחויות מסוימת לא יהיה מידע מעקב זמין במשך עד 24 שעות עבודה לאחר משלוח ההזמנה.

c. לעיתים אנו נדרשים לבטל הזמנה בצורה חלקית או מלאה בשל הנסיבות הבאות:

• פריט/ים לא זמינים
• חוסר אפשרות לעבד את מידע התשלום
• אין אפשרות לשלוח לכתובת שנמסרה
• בוצעה הזמנה כפולה
• ביטול עקב בקשת לקוח
• הפרת תנאי ותניות האתר, או מדיניות הפרטיות או כל כללים אחרים החלים.

d. אם הזמנה מבוטלת, הלקוחה תקבל דוא"ל שיסביר את הסיבה לביטול. לקוחות לא יחוייבו עבור כל הזמנות שבוטלו. אם לקוחה מעוניינת לבצע הזמנה חדשה, או אם יש ללקוחה שאלות כלשהן על הזמנה שבוטלה, באפשרותה ליצור עמנו קשר במספר 1-800-200-350 או באמצעות הדוא"ל לכתובת הבאה: maconlinesupport@il.estee.com.


10. משלוח
a. כל ההזמנות מטופלות ונשלחות בימי עסקים (ראשון עד חמישי, לא כולל ערבי חג וחג).

b. הזמנות שנקלטו במערכת עד השעה 12 בצהריים  יטופלו באותו יום עסקים, כל הזמנה שנקלטה במערכת לאחר השעה 12 בצהריים תטופל ביום העסקים הבא.

c. הזמנות שיקלטו בימים שישי או שבת  יטופלו רק יום ראשון העוקב.
שימו לב: על מנת לייעל את המשלוח אליכם, בעת הקניה באתר מומלץ לבחור משלוח לכתובת שבה הנכם נמצאים רוב יומכם - בעבודה, בבית או בכל כתובת אחרת לבחירתכם.

d. אין באפשרותנו לשלוח הזמנות לכתובת שהיא תא דואר.


e. הלקוחה תישא בדמי משלוח והם מצוינים בנפרד על גבי טופס ההזמנה ובתעודת המשלוח. אין דמי משלוח עבור רכישות מעל סכום שאנו עשויים להציג באתר האינטרנט ויכול להשתנות מעת לעת.

f. זמן מסירת המשלוח ללקוח עד 3 ימי עסקים (מיום העסקים בו נקלטה וטופלה ההזמנה) אלא אם נודיע ללקוחה, לרבות באמצעות דוא"ל, במסגרת התקופה האמורה, על כך שהמוצרים שהוזמנו (או חלקם) אינם זמינים, לרבות באופן זמני. 

g. אזורי רמת הגולן, ישוביי ים המלח, יישובי הערבה ואילת - זמן המסירה עד 5 ימי עסקים 
(מיום העסקים בו נקלטה וטופלה ההזמנה)

h. אספקת מוצרים על ידי חלוקת משלוחים הנה בתחומי ישראל בלבד וכפופה לנגישות סבירה (תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכיוצ"ב). 

i. לא נהיה אחראים לכל נזק בגין איחור ו/או עיכוב שנגרמו כתוצאה מכוח עליון, צד שלישי ו/או נסיבות או אירועים שאינם בשליטתנו. 

j. במקרים מסויימים, עפ"י שיקול דעתנו, המוצרים יועמדו לרשות הלקוחה לאיסוף במקום סמוך ומקובל, אשר יתואם עמה מראש. 
 

11. זכות ביטול
a. אנו מחויבים להציע ללקוחות את מוצרי הקוסמטיקה הטובים ביותר שקיימים. על הלקוחה לבחון ולבדוק את תכולת החבילה המוזמנת בקבלתה. אם הלקוחה מוצאת שהמוצרים שקיבלה מאיתנו אינם עומדים בציפיה זו, נתונה ללקוחה זכות בהתאם לחוק לבטל את החוזה, מבלי לציין כל סיבה, תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מתאריך קבלת המוצרים, בצירוף תעודת החזרה שתסופק ע"י שירות הלקוחות וכוללת את כל המידע הנדרש. לקוחות רשאים להחזיר מוצרים בכוחות עצמו בין באמצעות משלוח המוצרים בחזרה לכתובת: 
מאק אונליין החזרות
ת.ד 58061
תל אביב 6158001
ובין באמצעות החזרתם אישית לחנות של MAC תוך 14 (ארבעה עשר) ימים מהרכישה בצירוף הקבלה המקורית. על המוצרים המוחזרים להיות בלתי משומשים ובאריזתם המקורית.

b. הודעה על כוונת לקוחה לממש את זכותה לביטול ניתן לבצע באמצעות משלוח פקס אלינו למספר
 03-6445808 או דוא"ל לכתובת: maconlinesupport@il.estee.com עם פרטי הזמנת הלקוחה, לרבות מספר ההזמנה של הלקוחה ותיאור המוצרים המוחזרים.עם פניית הלקוחה לשירות הלקוחות יישלח אליה טופס החזרה למילוי פרטיה ופרטי המוצרים אותם תרצה להחזיר. אם המוצרים הרשומים בתעודת המשלוח אינם תואמים את אלה הכלולים במשלוח שלך, הלקוחה תודיע לנו מידית בשיחת טלפון למספר
 1-800-200-350.

c. עם קבלת המוצרים בחזרה ינפיק שירות הלקוחות שלנו ללקוחה דוא"ל מאמת. הלקוחה מוזמנת לשמור הודעה זו שלה לצורך התייחסות בעתיד לעניין זה עם שירות הלקוחות. 

d. אם הלקוחה מחזירה מוצרים עקב סיבות פרט לפגמים במוצרים, אי התאמה של המוצרים או משלוח לא שלם, מאוחר או שגוי, היא תידרש להסדיר ולשלם עבור החזרת המוצרים אלינו. עבור החזרות כאמור, בהתאם לחוק, אנו רשאים לגבות מהלקוחה דמי ביטול השווים לנמוך מבין אלה: (i) 5% ממחיר המוצר או (ii) 100 ש"ח.

e. במימוש הזכות לביטול, אנו מתחייבים להחזיר ללקוחה את מלוא מחירם של המוצרים תוך ארבעה עשר (14) ימים מתאריך קבלת הביטול, ובלבד שהם נשלחים בחזרה בלתי משומשים ובאריזתם המקורית, וזאת תוך 14 ימים מהמשלוח. החזרים יבוצעו אך ורק לכרטיס החיוב המקורי שבו נעשה שימוש. אנו נשלח ללקוחה הודעת דוא"ל לאחר ביצוע ההחזר.

f. מומלץ בתוקף שהחבילה תישלח באמצעות שירות דואר רשום (שירות הדורש חתימה בעת הקבלה). איננו יכולים להיות אחראים למוצרים מוחזרים שאבדו במשלוח.
לא יוחזרו עלויות ללקוחה בגין משלוח הפריטים בחזרה בדואר

g. ההוראות דלעיל חלות על רכישות מקוונות בלבד. מוצרים שנרכשו בחנות יהיו כפופים למדיניות ההחזרה של כל חנות לפי החוק הנוגע בדבר. לא ניתן לבצע החזרות או החלפות באתר לגבי רכישות שנעשו בחנות או בנקודת מכירה של שותפים קמעונאים. 

h. למרות כל האמור לעיל, לא יהיה בהסכם כדי לגרוע מאחריות הספק בהתאם לסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן 1987; וחוק האחריות למוצרים פגומים הישראלי, התש"ם - 1980.


12.אי התאמה
a. במקרה של אי התאמה של מוצרים בהתאם לסעיף 11 לחוק המכר הישראלי, נתונה ללקוחה הזכות לקבל החלפה ללא עלות. הלקוחה מוותרת על זכויות אלה אם אינה מודיע לנו על אי ההתאמה תוך חודשיים מהתאריך שבו גילתה אי התאמה כאמור. אנו נישא באחריות כאשר אי התאמה הופכת לגלויה תוך שנתיים ממשלוח המוצרים. בכל מקרה, הזכות בנוגע לאי התאמה אשר לא הועלמה על ידינו בזדון, תפקע אוטומטית כעבור עשרים וששה חודשים ממועד מסירת המוצרים.

13. החוק החל וסמכות שיפוט
a. על תנאי מכירה אלה חל החוק הישראלי ויש לפרש אותם בהתאם לחוקים הישראליים.

b. כל מחלוקות הנובעות מפרשנותם, מתוקפם ו/או מביצועם של תנאים ותניות אלה יהיו נתונות באופן בלעדי וייחודי לבית המשפט המוסמך בתל אביב - יפו, ישראל.


14. פרטי קשר
a. למידע ותמיכה על אודות מוצרים ושיטות הרכישה באמצעות אתר האינטרנט באפשרות הלקוחה ליצור עמנו קשר באמצעות משלוח דוא"ל אל: maconlinesupport@il.estee.com; 
טלפונית למספר   1-800-200-350 בימים א-ה בשעות 9-17
או באמצעות הדואר לכתובת הבאה: 

שירות לקוחות מאק אונליין
אלקליל בע"מ
רח' הנחושת 4 
תל אביב  69710
ישראל