פלטת פרו

Pro Palette Eyes/Concealer X 9 Insert

אינסרט ל-9 צלליות/קונסילרים

₪50.00

Pro Palette Small Compact

פלטה דקה לנשיאה בגודל קטן

₪70.00

Pro Palette CCB X 2 Insert

אינסרט ל-2 Cream Color Base

₪25.00

Pro Palette Medium Compact

פלטה דקה לנשיאה בגודל בינוני

₪70.00

Pro Palette Blush X 2 Insert

אינסרט ל-2 סמקים או פודרות

₪25.00

Pro Palette Eye Shadow X 4

פלטה המתאימה ל-4 צלליות/קונסילרים

₪29.00

Pro Palette Large / Single

פלטה חד צדדית בהתאמה אישית

₪70.00

Pro Palette Large / Duo

פלטה חד צדדית בהתאמה אישית

₪99.00

Pro Palette Eye Shadow x15 (Insert)

אינסרט ל- 15 צלליות/קונסילרים

₪50.00

Pro Palette Customize x12 (Insert)

אינסרט המכיל 12 תאים

₪51.00

Pro Palette Customize x24 (Insert)

אינסרט המכיל 24 תאים

₪51.00