Retro Matte Liquid Lipcolour

Retro Matte Liquid Lipcolour

שפתון נוזלי עמיד המעניק צבע מודגש ומלא חיים המתייבש לגימור מאט טהור, במגע קטיפתי.


Retro Matte Liquid Lipcolour

צבע חי, ברק עוצמתי, עמיד לאורך זמן

גוון Fashion Legacy

[מאט]

5 מ"ל

₪115.00
5 מ"ל - ₪2300.00 / 100מ"ל/גרם

Retro Matte Liquid Lipcolour

צבע חי, ברק עוצמתי, עמיד לאורך זמן

גוון High Drama

[מאט]

5 מ"ל

₪115.00
5 מ"ל - ₪2300.00 / 100מ"ל/גרם

Retro Matte Liquid Lipcolour

צבע חי, ברק עוצמתי, עמיד לאורך זמן

גוון Dance with Me

[מאט]

5 מ"ל

₪115.00
5 מ"ל - ₪2300.00 / 100מ"ל/גרם

Retro Matte Liquid Lipcolour

צבע חי, ברק עוצמתי, עמיד לאורך זמן

גוון LadyBeGood

[מאט]

5 מ"ל

₪115.00
5 מ"ל - ₪2300.00 / 100מ"ל/גרם

Retro Matte Liquid Lipcolour

צבע חי, ברק עוצמתי, עמיד לאורך זמן

גוון Quite the Standout

[מאט]

5 מ"ל

₪115.00
5 מ"ל - ₪2300.00 / 100מ"ל/גרם

Retro Matte Liquid Lipcolour

צבע חי, ברק עוצמתי, עמיד לאורך זמן

גוון Burnt Spice

[מאט]

5 מ"ל

₪115.00
5 מ"ל - ₪2300.00 / 100מ"ל/גרם

Retro Matte Liquid Lipcolour

צבע חי, ברק עוצמתי, עמיד לאורך זמן

גוון So Me

[מאט]

5 מ"ל

₪115.00
5 מ"ל - ₪2300.00 / 100מ"ל/גרם

Retro Matte Liquid Lipcolour

צבע חי, ברק עוצמתי, עמיד לאורך זמן

גוון Uniformly Fabulous

[מאט]

5 מ"ל

₪115.00
5 מ"ל - ₪2300.00 / 100מ"ל/גרם

Retro Matte Liquid Lipcolour

צבע חי, ברק עוצמתי, עמיד לאורך זמן

גוון Caviar

[מאט]

5 מ"ל

₪115.00
5 מ"ל - ₪2300.00 / 100מ"ל/גרם

RETRO MATTE LIQUID LIPCOLOUR METALLICS

RETRO MATTE LIQUID LIPCOLOUR METALLICS


שפתון במרקם נוזלי קטיפתי, המעניק נגיעת צבע בגימור מאט מטאלי, שנשאר ונשאר.


Retro Matte Liquid Lipcolour Metallics

שפתון נוזלי, גימור מטאלי מאט, עמיד

גוון Quartzette

[מאט]

5 מ"ל

₪115.00
5 מ"ל - ₪2300.00 / 100מ"ל/גרם

Retro Matte Liquid Lipcolour Metallics

שפתון נוזלי, גימור מטאלי מאט, עמיד

גוון Gemz & Roses

[מאט]

5 מ"ל

₪115.00
5 מ"ל - ₪2300.00 / 100מ"ל/גרם

Retro Matte Liquid Lipcolour Metallics

שפתון נוזלי, גימור מטאלי מאט, עמיד

גוון Metallic Rose

[מאט]

5 מ"ל

₪115.00
5 מ"ל - ₪2300.00 / 100מ"ל/גרם

GRAND ILLUSION GLOSSY
LIQUID LIPCOLOUR

GRAND ILLUSION GLOSSY
LIQUID LIPCOLOUR

שפתון הולוגרפי נוזלי עשיר בחלקיקי פנינים ססגוניות וגוון מחשמל.


Grand Illusion Holographic Liquid Lipcolour

ברק הולוגרפי, כיסוי מלא, תחושה קרירה

גוון Space Bubble

[מבריק]

5 מ"ל

₪115.00
5 מ"ל - ₪2300.00 / 100מ"ל/גרם

Grand Illusion Holographic Liquid Lipcolour

ברק הולוגרפי, כיסוי מלא, תחושה קרירה

גוון Let's Rock

[מבריק]

5 מ"ל

₪115.00
5 מ"ל - ₪2300.00 / 100מ"ל/גרם

Grand Illusion Holographic Liquid Lipcolour

ברק הולוגרפי, כיסוי מלא, תחושה קרירה

גוון Queen's Violet

[מבריק]

5 מ"ל

₪115.00
5 מ"ל - ₪2300.00 / 100מ"ל/גרם

Grand Illusion Holographic Liquid Lipcolour

ברק הולוגרפי, כיסוי מלא, תחושה קרירה

גוון Pink Trip

[מבריק]

5 מ"ל

₪115.00
5 מ"ל - ₪2300.00 / 100מ"ל/גרם

Grand Illusion Holographic Liquid Lipcolour

ברק הולוגרפי, כיסוי מלא, תחושה קרירה

גוון Pearly Girl

[מבריק]

5 מ"ל

₪115.00
5 מ"ל - ₪2300.00 / 100מ"ל/גרם

Grand Illusion Holographic Liquid Lipcolour

ברק הולוגרפי, כיסוי מלא, תחושה קרירה

גוון Rave Bunny

[מבריק]

5 מ"ל

₪115.00
5 מ"ל - ₪2300.00 / 100מ"ל/גרם